PARİS’E GİDEN YOLDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HEDEFLERİ

img_000892_00

Kaynak: Ecofys

Paris’e giden yolda ilk hedef” yazımda da değindiğim gibi Mart ayı önemli. Bu yılın sonunda imzalanacak olan küresel iklim anlaşması için baz teşkil eden, 2013 yılında Varşova’da düzenlenen 19. Taraflar Toplantısı’nda (COP19)[1] kabul edilen ve  “katkı” dan (contribution) çok “taahhütler” (commitment) ve “amaçlanan uygun ulusal azaltım eylemleri” (intended nationally appropriate mitigation actions- (INDCs) netleşecek. Ülkeler kendi ulusal ve ekonomik dinamiklerine göre; tabandan tavana (bottom-up) değişen derecelerde  sera gazı emisyon azaltım eylemlerine katkı sağlayacaklar. Bu mekanizmalar en genel tabirle  uyum (adaptation), azaltım(mitigation), finans (finance), kapasite geliştirme (capacity building) ve teknoloji transferi (technology transfer) başlıklarında toplanıyor.
Ülkeler kendi öncelikleri ve kapasitelerine uygun olan mekanizmaları uygulayarak hedeflerine ulaşacaklar. Tabi buradaki  “taahhüt” ve “amaçlanan ulusal uygun azaltım eylemlerinin (INDCs)”;

  1. İddialı hedefleri içermesi yani karbon yoğun sektörlerde düşük emisyona geçişe öncü bir değişime neden olabilmesi(örneğin; elektrik, çimento, rafineri gibi ),
  2. Şeffaf olması yani hedeflerin büyüklüğünün ölçülebilmesi ve son olarak da,
  3. Her ülkenin iklim değişikliğini ele almak için kendi payına düşen sorumluluğu adil bir şekilde üstlenmiş olması gerekmektedir[2].

İlerleyen zamanlarda bu konulara daha çok değineceğim, şimdilik özet bilgi vermek istedim.

Asıl bahsetmek istediğim; Avrupa Birliği’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşma ( UNFCCC) Sekreteryası ‘na  “amaçlanan ulusal uygun azaltım eylemleri”(INDCs) [3] altında sunduğu emisyon azaltım hedefini Çevre Konseyi (Environment Council) bugün onayladığını açıkladı. Onaylanan hedef; 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2030 yıllarını kapsayacak şekilde  SGE’lerin 1990 yılı seviyesine kıyasla en az %40 oranında yerel azaltım içermekte. Uzun vadede yani 2050’ye kadar  ise bu azaltımların %80 – %95 arasında değişen oranda olması öngörülmekte. Yenilenebilir enerji politikasını yine ön planda tutarak; sürdürülebilir, düşük karbonlu ve çevre dostu ekonomiler üzerine yoğunlaşan Avrupa Birliği, küresel ısınmaya karşı mücadelede yine öncülüğünü devam ettirecek. 2020 sonrası katkıları da yine bu öncülükte ve kararlılıkta devam edecek gibi görünüyor olsa da  bu hedeflerle ilgili ilk izlenimler pek de yeterli olmadığı yönünde. Her 5 yılda bir Avrupa Çevre Ajansı (EEA) [4] tarafından hazırlanan detaylı sentez raporunda Avrupa Birliği’nin kısa dönemli emisyon azaltım hedeflerine erişmesinde bir sıkıntı olmadığını, hatta kurulan emisyon ticaret sistemi ve uygulanan yenilenebilir enerji politikaları ile 1990 yılında kişi başına düşen 11.8 ton CO2e emisyon miktarını 2012 yılında 9 tonCO2e ‘ye kadar düşürdüğünü vurguluyor. Ancak uzun dönemli hedeflere ulaşımın aynı politika ile pek mümkün olmayacağı sesleri de yükseliyor. Bu da demek oluyor ki daha okunacak, değerlendirilecek ve paylaşılacak çok bilgi olacak.

mapeu_tr

Avrupa Birliği Haritası

Peki %40’lık hedefe 28 üye de aynı kararlılıkla bakıyor mu? Aşağıdaki haritada resmi daha da iyi görebiliriz. 28 üyeden 22’si özellikle de Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkeler(koyu yeşil renkli) belirlenen “en az”  %40 oranında yerel emisyon azaltım hedefini desteklerken; Polonya, Slovakya, Romanya gibi (kırmızı renkli) ülkeler bu hedefin  enerji maliyetlerini arttıracağı endişesiyle pek sıcak bakmıyorlar. Özellikle Polonya  global anlaşma sürecinde tepkilerini açıkca belirten ülke olarak dikkatleri üzerine çekti.

2030map1

Kaynak: Carbon Brief

İlerleyen yazılarımda bu hedeflerin ulaşılabilirliği hakkında da bilgileri paylaşacağım.

Diğer taraftan, peki “Türkiye ne yapacak” soruları kafamızda hala gezinmeye devam ederken Agence France- Presse’in hazırladığı  Küresel İklim Anlaşması’na giden yoldaki kilometre taşlarını gösteren bu görseli paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm. Bakalım Türkiye Mart ayını nasıl değerlendirecek?!

AFP chart

Kaynak: AFP

 

İyi okumalar,

FE

 

[1] 2014 yılında Lima’da düzenlenen COP20’de de kabul edilen.

[2] What is an INDC? – World Resources Institute

[3] EU INDC- http://ec.europa.eu/clima/news/docs/2015030601_eu_indc_en.pdf

[4] http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/4-resourceefficiency

2 thoughts on “PARİS’E GİDEN YOLDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HEDEFLERİ

canberra removalists için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir