PARİS’E GİDEN YOLDA AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HEDEFLERİ

img_000892_00

Kaynak: Ecofys

Paris’e giden yolda ilk hedef” yazımda da değindiğim gibi Mart ayı önemli. Bu yılın sonunda imzalanacak olan küresel iklim anlaşması için baz teşkil eden, 2013 yılında Varşova’da düzenlenen 19. Taraflar Toplantısı’nda (COP19)[1] kabul edilen ve  “katkı” dan (contribution) çok “taahhütler” (commitment) ve “amaçlanan uygun ulusal azaltım eylemleri” (intended nationally appropriate mitigation actions- (INDCs) netleşecek. Ülkeler kendi ulusal ve ekonomik dinamiklerine göre; tabandan tavana (bottom-up) değişen derecelerde  sera gazı emisyon azaltım eylemlerine katkı sağlayacaklar. Devamını Oku